Bibuła to to prasa wydawana w krajach, gdzie obowiązywała cenzura
(jak np. w PRL), gdzie władza miała monopol medialny i … monopol
na prawdę i rację.

Zanim powstała Bibuła Milanowska, choć już daleko po 1989 roku,
w Milanówku była jedna władza, jeden organ prasowy w postaci Biuletynu Miasta Milanówka i nieliczna opozycja, dzięki której mogliśmy znać drugą stronę medalu.

Utworzona w 2006 roku Bibuła Milanowska odpowiedziała na potrzeby mieszkańców w kwestii rzetelnego informowania o tym, co dzieje się
w mieście.

Od tej pory staramy się dotrzeć do sedna opisywanych przez nas spraw,
mimo że często są to tematy trudne i niewygodne.

Przez redakcję gazety przewinęły się różne osoby. Jedne pracowały
z pasją i wielkim zaangażowaniem, inne chciały tylko, przy pomocy gazety, załatwić swoje partykularne interesy. Wszystkim jednak dziękujemy za ich wkład w tworzenie niezależnego medium.

Bibuła różni się od innych gazet i portali przede wszystkim tym, że nie zajmuje się propagandą, nie podlizuje się władzy, nie puszcza do niej oka, lecz prezentuje często odmienne stanowiska i różnorodne opinie.

Jesteśmy gazetą wydawaną od początku do końca społecznie. Pod tym względem,
co jest powodem naszej nieskrywanej satysfakcji, stanowimy ewenement na skalę Mazowsza.

Dawano nam kilka miesięcy życia, a jesteśmy z Państwem już ponad 10 lat.

Naszym czytelnikom dziękujemy za nadsyłane listy, maile, a przede wszystkim zaufanie, którym nieustannie nas Państwo obdarzają.