bibuła milanowska

jesteśmy blisko ludzi
Dobra wiadomość

     Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że od kwietnia bieżącego roku mamy w Milanówku dwie nowe pomnikowe aleje drzew, uchwalone decyzją Rady Miasta. Jedną aleję tworzy  36 lip oraz kasztanowców rosnących przy ulicy Podgórnej, na odcinku pomiędzy ulicami Letniczą i Leśny Ślad, drugą stanowi  30 lip rosnących po południowej stronie ulicy Sienkiewicza.

    Aleje drzew są wyjątkowym i jednymi z cenniejszych elementów krajobrazu. Są łącznikiem pomiędzy światem przyrody a obiektami stworzonymi przez człowieka. Milanowskie aleje są niezwykle cenne w kontekście historycznym naszego miasta; szpalery drzew sadzono wzdłuż nowo wytyczanych ulic podczas parcelacji majątku Milanówek w miejsce usuwanej roślinności leśnej. Poza walorami estetycznymi spełniały bardzo ważne funkcje urbanistyczne; organizowały oraz tworzyły wraz z powstającą architekturą nową przestrzeń miejską, wytyczały nowe szlaki komunikacyjne, nadawały bardziej „miejski” charakter powstającej osadzie.

    Aleje drzew sadzone przy ulicach współgrały z powstającą zabudową, często tworzyły osie widokowe wychodzące na obiekty cennej architektury, zachowane w wielu przypadkach do dziś. Na przykład w ulicy Sienkiewicza, gdzie wychodzą na willę „Sulima”, Literackiej – z willą „Józefina”, czy Piasta z willą „Rzepicha”. Wraz z zachowaną architekturą przydrożny starodrzew określa tożsamość oraz indywidualność Milanówka, dlatego bardzo ważne jest jego zachowanie, uzupełnianie oraz pielęgnacja.

    Na szczęście mieszkańcy Milanówka są tego świadomi, dlatego wystąpili do urzędu z wnioskiem, aby objąć te drzewa ochroną i nadać im status alei pomnikowych. Przeprowadzenie skomplikowanej procedury oraz zgromadzenie wymaganej dokumentacji okazało się bardzo trudne i pracochłonne. Z pomocą przyszły milanowskie stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody oraz Bibuła Milanowska, które sporządziły odpowiednią inwentaryzację, uzupełniły dokumentację, wzbogaciły materiał o uzasadnienia: przyrodnicze, historyczne i urbanistyczne, oraz ponownie wnioskowały do urzędu o utworzenie alei pomnikowych. Tym razem z pomocą pani Beaty Piotrowskiej urzędującej w ROŚ, udało się sprawę doprowadzić do szczęśliwego końca. Teraz czekamy tylko na tablice informujące, które mają zostać niebawem zamontowane.

    Aleje otrzymały swoich patronów. W ul Podgórnej Jana Andrzeja Strausa – zasłużonego mieszkańca Milanówka i tejże ulicy, działacza Ligi Ochrony Przyrody, który jako pięcioletni chłopiec wraz ze swoim ojcem Janem Strausem sadził przedmiotowe drzewa. Powstał również pomysł, aby alei pomnikowej w ulicy Sienkiewicza nadać imię Ignacego Adama Winklera, mieszkającego przy tej ulicy, wielkiego społecznika, organizatora, wychowawcy młodzieży, wieloletniego prezesa Ligii Ochrony Przyrody w Milanówku. Wspomniane organizacje przygotowały już w tej sprawie potrzebne wnioski.  Sylwetki obu patronów alei pomnikowych postaramy się przybliżyć Państwu w kolejnym tekście.

Maria Matuszewska